ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε λεπτομέρειες για το έργο!

Η ΟΜΑΔΑ

Γνωρίστε τα μέλη της ομάδας μας!

ESPA
Pindos-bio.gr

Αντικείμενο του έργου

Η ανεύρεση Πρωτοποριακών “Ιχνηλατών” βασισμένων σε Νέους Δείκτες για τον Ορισμό Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής». Μέσω της ανεύρεσης βιοχημικών ποσοτικών δεικτών, στον ορό και στο μυϊκό ιστό των πουλερικών που θα διαφοροποιούν τα «ελεύθερης βοσκής» με τα συμβατικά. Η έρευνα επεκτάθηκε και στην εξέταση της επίδρασης του εμπλουτισμένου με βότανα διατροφικού περιβάλλοντος της κότας ελευθέρας βοσκής, στα επίπεδα της αντιοξειδωτικής κατάστασης και συνεπώς στις αποδόσεις, την ποιότητα του σφάγιου, στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, αλλά και σε ορισμένες βιοχημικές και ανοσοχημικές παραμέτρους του ορού αίματος των κοτόπουλων.

Στόχοι της έρευνας

α) η ανάπτυξη μεθόδων, μηχανισμών και εργαλείων εξακρίβωσης της γνησιότητας της εκτροφής ελευθέρας βοσκής κοτόπουλων και προστασίας των καταναλωτών από απάτη ή νοθεία σε τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και

β) η δημιουργία μιας καινοτόμα διατροφικής μεθόδου εκτροφής κοτόπουλου, μοναδικής σε εθνικό επίπεδο, οδηγώντας σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και σε παραγωγή υψηλής αξίας τελικών προϊόντων με εξαγωγική βαρύτητα.

Pindos-bio.gr

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Του Έργου Ανάπτυξης

Το Eργαστήριο Βιοχημείας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χημείας Πεπτιδίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Ανοσολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτο Παστέρ καθώς και ο ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ» αποτελούν τους φορείς του έργου. Διαβάστε περισσότερα για τη συμβολή των φορέων στο έργο στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ»

ΑΠΣΙ"Η ΠΙΝΔΟΣ"

ΠΙΝΔΟΣ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΑΣΤΕΡ

Παστέρ