Φορείς Σύμπραξης

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ»

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ»

pindos-apsi

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ»

O ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ» παρέχει τις υποδομές και την εκτροφή των ορνίθων. Στο φυραματοποιείο του παρασκευάζονται οι ζωοτροφές και καθορίζονται τα σιτηρέσια. Σε όλα τα στάδια ελέγχονται και καταγράφονται οι παράμετροι εκτροφής. Γίνονται αιμοληψίες από τα ζωντανά πουλιά και ελέγχονται τα δείγματα στο εργαστήριο του συνεταιρισμού.

 

Με τον τρόπο αυτό αξιολογείται η πιθανή ανοσοενισχυτική δράση (για τα πτηνά) των διαφορετικών τρόπων εκτροφής. Με την ολοκλήρωση της εκτροφής γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος για τα κατάλληλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. 

Περισσότερα

Ακολουθεί η στατιστική επεξεργασία των οργανοληπτικών αποτελεσμάτων και σύγκριση διαφορετικών τρόπων εκτροφής.

 

Η ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, μέσω καινοτόμων διεργασιών, αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στο τομέα της Αγροδιατροφής, και είναι σύμφωνη με τις προτεραιότητες του RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας

University of Ioannina

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας

Το Eργαστήριο Βιοχημείας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χημείας Πεπτιδίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει τον συντονισμό του έργου και διεξάγει εξειδικευμένες αναλύσεις και μετρήσεις όπως τη δραστικότητα της Κινάσης της κρεατίνης (CK), τις ισομορφές της, τα επίπεδα της Κρεατίνης (Υπόστρωμα της CK) και της Κρεατινίνης (τελικό προϊόν αποβολής), τη θετική επίδραση του εμπλουτισμένου με βότανα διατροφικού περιβάλλοντος, αλλά και τη μέτρηση της αντιοξειδωτικής κατάστασης των πουλερικών της μελέτης.

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) – Εργαστήριο Ανοσολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) – Εργαστήριο Ανοσολογίας

pasteur

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) – Εργαστήριο Ανοσολογίας

Το Εργαστήριο Ανοσολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτο Παστέρ, με βάση την πολυετή εμπειρία του στην ανοσοχημεία, συμβάλλει στον έλεγχο ποιότητας στα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής με την αναζήτηση νέων δεικτών ποιότητας, βιοχημικών και ανοσολογικών. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσει εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο εξειδικευμένες ανοσοδοκιμασίες, οι οποίες αφορούν στις μετρήσεις α) της συγκέντρωσης ενός πεπτιδίου της τροπονίνης Τ στο μυϊκό εκχύλισμα και β) των επιπέδων μιας σειράς από φυσικά αντισώματα τάξης IgM και IgY(G), καθώς και του λόγου IgM/IgY,στον ορό των πουλερικών της μελέτης.

Περισσότερα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), ένα από τα παλαιότερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας με καθοριστική συμβολή στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, είναι ΝΠΙΔ, κοινωφελούς χαρακτήρα, εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας και λειτουργεί βάσει Διεθνούς Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ινστιτούτου Παστέρ Παρισίων (N.3733/2009) και της Ελληνικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων.

 

Αποτελεί ενεργό μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ, υπηρετώντας την επιστημονική αλληλεγγύη και την αμοιβαία αρωγή δια μέσου κοινών δράσεων. 

 

Κύρια αποστολή του ΕΙΠ είναι:

(i) η διεξαγωγή βασικής και μεταφραστικής βιοϊατρικής έρευνας με έμφαση στα λοιμώδη, αυτοάνοσα και νευροεκφυλιστικά νοσήματα,

(ii) η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας δια μέσου διαπιστευμένων εθνικών εργαστηρίων αναφοράς λοιμωδών νοσημάτων,

(iii) η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση εμβολίων, βιολογικών και θεραπευτικών προϊόντων με προτεραιότητα την κάλυψη των εθνικών αναγκών,

(iv) η παροχή διαγνωστικών και άλλων υπηρεσιών και

(v) η εκπαίδευση επιστημόνων σε τομείς συναφείς με τις ερευνητικές του δραστηριότητες.