Νέα & Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου

25 July 2022

Δελτίο τύπου: Συνάντηση εργασίας των ερευνητικών ομάδων του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής».

 

Ο ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ» είναι ο μεγαλύτερος Συνεταιρισμός στην Ελληνική Πτηνοτροφία, διαγράφοντας μια συνεχώς ανοδική πορεία στην ελληνική, αλλά και τη διεθνή αγορά. Η «ΠΙΝΔΟΣ» έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και διατροφικής αξία των προϊόντων της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συμμετέχει στην υλοποίηση καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής » σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Εργαστήριο Ανοσολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στα πλαίσια της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

 

Αντικείμενο του έργου είναι η ανεύρεση Πρωτοποριακών “Ιχνηλατών” για τον Ορισμό Συστημάτων ως «Ελεύθερης Βοσκής». Οι δείκτες αυτοί θα είναι ποσοτικοί, βασισμένοι σε βιοχημικές παραμέτρους στο αίμα και στο κρέας πουλερικών. Η έρευνα επεκτείνεται και στην εξέταση της επίδρασης του εμπλουτισμένου με βότανα διατροφικού περιβάλλοντος της κότας ελευθέρας βοσκής, στα επίπεδα της αντιοξειδωτικής, αντιφλεγμονώδους κατάστασης και συνεπώς στις αποδόσεις, την ποιότητα του σφαγίου, στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, αλλά και σε ορισμένες βιοχημικές και ανοσοχημικές παραμέτρους του ορού αίματος των κοτόπουλων.

 

Στόχοι της έρευνας είναι η ανάπτυξη μεθόδων, μηχανισμών και εργαλείων εξακρίβωσης της γνησιότητας της εκτροφής ελευθέρας βοσκής κοτόπουλων και προστασίας των καταναλωτών από απάτη ή νοθεία σε τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και επίσης και η δημιουργία μιας καινοτόμου διατροφικής μεθόδου εκτροφής κοτόπουλου, μοναδικής σε εθνικό επίπεδο οδηγώντας σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και σε παραγωγή υψηλής αξίας τελικών προϊόντων με εξαγωγική βαρύτητα.

 

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα κεντρικά γραφεία στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού «ΠΙΝΔΟΣ» στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, όπου οι ερευνητικές ομάδες παρουσίασαν τα νέα ενδιαφέροντα επιστημονικά αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους υλοποίησης του έργου. Η «ΠΙΝΔΟΣ» αναλαμβάνει τη δέσμευση να μετατρέψει την εξαιρετική εργασία των Ελλήνων επιστημόνων σε προσιτά προϊόντα που θα απολαμβάνουν όλοι.  Ο καθηγητής  Δημόκριτος Τσουκάτος, Καθηγητής Βιοχημείας, (Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής πρότασης) ανέφερε ότι το έργο εξελίσσεται με επιτυχία όσον αφορά την εκτροφή των πουλερικών και τον βιοχημικό τους έλεγχο. Η Διευθύντρια Ερευνών Πηγή Λυμπέρη, Προϊσταμένη του Εργαστηρίου  Ανοσολογίας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα από τον έλεγχο μίας σειράς ανοσοχημικών παραμέτρων είναι πολύ ενθαρρυντικά σε ότι αφορά τον προσδιορισμό νέων αξιόπιστων ορολογικών δεικτών ποιότητας των κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής. Οι δείκτες αυτοί υποδηλώνουν ότι η φυσική άμυνα αυτών των κοτόπουλων είναι σημαντικά ενισχυμένη, σε σχέση με τα συμβατικά εκτρεφόμενα.

 

Ο καθηγητής Βασίλειος Τσίκαρης, καθηγητής Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σημείωσε ότι τα θετικά αποτελέσματα του έργου, που προκύπτουν από την πολύπλευρη προσέγγιση, μπορούν να διαμορφώσουν όρους ευρύτερων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στο πρωτογενή τομέα τόσο της πτηνοτροφίας όσο και της γεωργίας.

 

Η «ΠΙΝΔΟΣ» ηγείται πλέον στην έρευνα και στην καινοτομία στον κλάδο της πτηνοτροφίας της χώρας μας. Ταυτόχρονα υλοποιεί και άλλα αντίστοιχα έργα εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας, με αποτέλεσμα να έχει αναδειχτεί σε σημαντικό πυλώνα έρευνας και ανάπτυξης συνολικά  στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων. Με συνεργασίες μετατρέπει τις καλύτερες ιδέες και γνώσεις των επιστημόνων της χώρας μας σε γευστικά προϊόντα. Επιπλέον δημιουργεί τις συνθήκες απασχόλησης νέων επιστημόνων στην Ελλάδα για περιορισμό της φυγής τους σε χώρες του εξωτερικού.

Σχετικά Έγγραφα

Δελτίο Τύπου