Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε ημερίδα

25 July 2022

Ημερίδα με θέμα «Καινοτόμες μέθοδοι εκτροφής κοτόπουλων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας».

 

Το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Ανοσολογίας του  Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός  «ΠΙΝΔΟΣ» σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα  «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» του ερευνητικού έργου «Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ.»: «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες Ως Νέοι Δείκτες Ορισμού  Συστημάτων Ελεύθερης Βοσκής».

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, 9.15 π.μ. -12:30 μ.μ.

 

MS Teams link: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9eSudU709QA9lNf7sZf_l_ceQRO_BNAleWgZPCjSEM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=de5984e7-9899-4916-8416-c2f73ccff887&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be.

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο.

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03939).

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση σε ημερίδα