Νέα & Ανακοινώσεις

Ημερίδα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου «Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ.»: «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες Ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων Ελεύθερης Βοσκής»

20 December 2022

Το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Ανοσολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός «ΠΙΝΔΟΣ» σας προσκαλούν σε ημερίδα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου «Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ.»: «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες Ως Νέοι Δείκτες Ορισμού  Συστημάτων Ελεύθερης Βοσκής».

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανικής Μονάδας Επεξεργασίας Κοτόπουλου του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Πίνδος» στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, και ώρα 13.00. –16:00.

 

Η επιστημονική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και η παρακολούθησή της μπορεί να γίνει αποκλειστικά σε διαδικτυακή μετάδοση.

 

Το link για την σύνδεση στην ημερίδα είναι το παρακάτω:

https://pindos-apsi.webex.com/pindos-apsi/j.php?MTID=mc82792240f1d6b29e0601ab8231ca31f

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03939).

Ημερίδα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου «Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ.»: «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες Ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων Ελεύθερης Βοσκής»